• 1_WEB_AERIAL_PRESPES
 • DHMARXEIO_PRESPON
 • DSC07587
 • DSC07609
 • DSCN9257
 • DSCN9277
 • IMG_2080
 • IMG_2531
 • IMG_3026
 • IMG_3075
 • Liqenas1
 • Picture_01
 • Picture_03
 • Picture_04
 • _ΜΕ_ΠΛΑΒΕΣ
 • _ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
 • _ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ_ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
 • _ΠΤΗΝΑ
 • _ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ

green boat logo

Objektivat e projektit ANIJA EKOLOGJIKE do të realizohen përmes këto aktivitete:

 • Prezantim të bukurisë kulturore dhe natyrore të zonës së Liqenit të Prespës
 • Prezantim të ndërlidhjes midis lundrimeve me anije solare dhe trashëgimisë kulturore – natyrore.
 • Vlerësim të kapaciteteve dhe shërbimeve ekzistuese për lundrim me anije në Liqenin e Prespës dhe propozime për përmirësim të kapaciteteve/shërbimeve
 • Strategji/Plan për veprim për zhvillimin e turizmit në lidhje me promovimin e zonës së Liqenit të Prespës përmes lundrimeve me anije solare
 • Prodhim të materialeve të shtypura dhe materiale në CD, të cilat do ta prezantojnë zonën e Liqenit të Prespës dhe mënyra për shijim të së njëjtës, duke u ofruar turistëve mundësi për ta përjetuar bukurinë e lundrimit. Mundësi të ndryshme të ofruara para lundrimit, që do të rezultojë me ndjenjë më të madhe për përfshirje në aktivitete dhe ngjarje lokale gjatë vizitës së zonës. Prezantim të teknologjisë së energjisë së diellit sidomos të anijeve që përdorin energjinë e diellit.
 • Blerje dhe futje në funksionim të 3 (tre) anije që përdorin energjinë e diellit (anije solare).

 

Projekti synon të prezantoj një strategji mirë të organizuar të tregut, që do të përfshijë një ekip me eksperiencë të lartë, për promovim adekuat të lundrimeve me anije solare paralelisht me promovimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore, duke e definuar rolin esencial të aktiviteteve dhe evenimenteve të veçanta tematike për promovim thelbësorë dhe efektiv të zonës së Liqenit të Prespës.

 

PARTERËT – AKTIVITETET KRYESORE:

Komuna e Prespës (Partner drejtues):

 • Aktivitete për zhvillimin e turizmit përmes promovimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në lidhje me lundrimet me anije solare

-       Raport për vlerësim të kapaciteteve/shërbimeve ekzistuese – propozime për përmirësimin e kapaciteteve/shërbimeve

-       Plan veprimi për promovim të lundrimeve me anije solare dhe zhvillimi i turizmit të zonës së Liqenit të Prespës

 • Informacione dhe publicitet

-       Organizim të një evenimenti fillestar në Greqi

-       Ueb faqe të projektit

-       Organizim të një punëtorie tematike në Greqi

-       Materiale për promovim (të shtypura dhe elektronike)

-       Aktivitete informative dhe aktivitete për ngritjen e vetëdijes

-       Organizim të një evenimenti përmbyllës në Greqi.

 • Blerje dhe futje në funksionim të anijeve solare.

Komuna Liqenas (partneri 2):

 • Aktivitete për zhvillimin e turizmit përmes promovimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në lidhje me lundrimet me anije solare

-       Raport për vlerësim të kapaciteteve/shërbimeve ekzistuese – propozime për përmirësimin e kapaciteteve/shërbimeve

-       Plan veprimi për promovim të lundrimeve me anije solare dhe zhvillimi i turizmit të zonës së Liqenit të Prespës

 • Informacione dhe publicitet

-       Pjesëmarrje në një evenimenti fillestar në Greqi

-       Pjesëmarrje në një punëtori tematike në Greqi

-       Aktivitete informative dhe aktivitete për ngritjen e vetëdijes

-       Pjesëmarrje në evenimentin përmbyllës në Greqi.

Blerje dhe futje në funksionim të anijeve solare.